Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Za každým případem vidíme člověka

Ve vztahu ke klientům si nejvíce zakládáme na dvou pilířích:
na upřímnosti a na osobním lidském přístupu.


K našim klientům jsme upřímní a dokážeme jim včas říci, když si jejich věc stojí špatně a když nemají šanci na úspěch tak, jak by si představovali. Raději odmítneme poskytnutí právní služby, než abychom naše klienty vedli do sporů, ve kterých bychom neočekávali alespoň přiměřenou šanci na úspěch.

Rovněž si zakládáme na osobním, lidském přístupu k našim klientům při poskytování právních služeb. Jsme si vědomi toho, že situace, které vedou naše klienty k návštěvě advokátní kanceláře, nebývají jednoduché.
V takovou chvíli má prosté lidské porozumění v řadě případů stejnou hodnotu, jakou má právní odbornost námi poskytovaných služeb.

Nejsme továrnou na právo

Naše advokátní kancelář není velkou korporací. Nezaměstnáváme desítky anonymních právníků, kteří často zůstávají myšlenkově zajati v oddělení, ve kterém pracují. Během naší existence jsme působili jak na trhu v Praze, tak i v místě našeho sídla, zde na Mělníku. Ačkoliv na Mělníku patříme počtem právníků mezi větší kanceláře, velkými se necítíme a nechceme budovat anonymní továrnu na právní služby.

Velké věci řešíme společně

Z druhé strany je třeba říci, že díky tomu, že nejsme samostatnými advokáty, jsme schopni pracovat a často pracujeme společně. V našem pracovním týmu jsou jak jedinci s životní a profesní zkušeností, tak mladí právníci s kreativním myšlením. Velké a složitější věci jsou řešeny kolektivně, takže stanovisko, které klient vyslechne, je často výsledkem debat celého právního týmu. Velikost našeho pracovního týmu nám přináší výhodu určité flexibility, kreativity a vzájemné zastupitelnosti při zachování osobního a lidského přístupu.

Naše specializace

  • Zastoupení v soudních a správních řízeních
  • Nemovité věci
  • Nájmy a bydlení
  • Rodina a dědictví
  • Tresty a přestupky
  • Pohledávky
  • Pracovní spory
  • Insolvence
  • Obchodní korporace a spolky
  • Právní servis pro obce a města

Sociální sítě

Facebook
Instagram